2017 yılında kurulan LEGOYAP Prefabrik Yapı Elemanları alanında hizmet vermektedir.Balıkesir Bölgesinde kurulan LEGOYAP TSK 118
Belgesini almaya hak kazanmıştır.Ayrıca Prefabrikler Birliğinin 38.Üyesidir.Kurucusu  Sn.Suat ÇİFTÇİ’dir.
Fabrikamızda Üst Yapı Elemanları,Alt Yapı Elemanları ve Çevre Düzenleme Elemanları üretilmektedir.
 

Prefabrik Yapı Elemanlarında ;

 • Kolon,
 • Aşık Kirişi
 • Makas Kirişi
 • Dere Kirişi
 • Kreyn Kirişi
 • Boşluklu Döşeme
 • TT Plak,
 • Döşeme Kirişi,
 • Tali Kiriş

Üretimi yapılmaktadır.

LEGOYAP Türkiye Prefabrik Birliği üyesidir ve “TSE K 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile “TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” sahibidir.

Kalite Politikamız

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek, çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için gerekli eğitim desteğini vermek, tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, inşaat sektöründe rakiplerimizden önde olmak, şirketimizin kalite politikasıdır.

Çevre Politikamız

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak,Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

Enerji Politikamız

 • Enerji faaliyetlerini, mevcut enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak yönetmek,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara uymak,
 • Sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak ve uygulamak,
 • Enerji Yönetimi ile ilgili konularda toplum için faydalı sonuçlar elde edebilmek amacıyla tüm paydaşlarımızla etkin iletişim kurmak,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 • Enerjinin; üretim, iletim ve tüketim aşamalarında sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanımı için kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak,
 • Ekipman ve servis tedariğinde, enerji verimliliği yüksek olanların tercih edilmesi ve mevcutların enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile gerekli çalışmaları yapmak

Sertifikalarımız